Köpavtal och allmänna villkor

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning av Surfutrusting och allmänna tillbehör (nedan kallade Produkterna) av Surfbutik Skåne AB, 556990-7081, (nedan kallat Surfbutik Skåne), om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Surfbutik Skåne. Vid försäljning till konsument tillämpar Surfbutik Skåne de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Betalning

Surfbutik Skåne garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds via Surfbutik Skånes webbshop är säkra. Läs mer om vår betalningsalternativ här:

Surfbutikskåne.se/betalning

Beställning

Beställning av produkterna sker via Surfbutik Skånes webbshop www.surfbutikskåne.se, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Surfbutik Skåne bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Surfbutik Skåne förbehåller sig för fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i Surfbutik Skånes sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Surfbutik Skåne rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om produkt i Surfbutik Skånes sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Surfbutik Skåne ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

Stora produkter som brädor och större segel levereras mot betalning inom Sverige hem till Kundens port eller grind. Vid mindre paket (.ex. våtdräkt, mastfot, riggtillbehör mm) skickas produkterna med DB Schenker, DHL, Posten eller Bussgods, och finns sedan att hämta på Kundens lokala DB Schenker, DHL, post eller bussgods-utlämningsställe.

Om leveransförsening uppstår meddelar Surfbutik Skåne Kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, exempelvis då Surfbutik Skånes leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Surfbutik Skåne. Surfbutik Skåne förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Surfbutik Skåne ansvarar för transportrisken, dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Surfbutik Skåne.

Kunden är skyldig att anmäla eventuella transportskador till Surfbutik Skåne.se inom 7 arbetsdagar från det tillfälle att godset emottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera varans skick snarast efter mottagande av gods. Kunden skall även behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. Vid frakt av större gods skall kunden alltid genast i samband med att man tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedeln i det fall emballaget är skadat.

Vid leveranshinder av större gods kan DB Schenker eller DHL debitera extra kostnad för detta, dvs när köparen bekräftat att ett paket kan tas emot en viss tid/dag men sen inte var på plats när leveransen kom. Surfbutik Skåne har rätt att debitera kunden för sina kostander för detta. Liknande kostnad kan uppstå när man ändrar leveransadress efter man lagt en order och paketet redan skickats. Kostnaden är normalt 100-300:- ink moms.

Priser

På Surfbutik Skånes hemsida förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt. Fraktkostnad tillkommer på priset. I de fall de inte framgår under beställningen så fastställs det via mail efter att beställningen skickats till Surfbutik Skåne, då har även kunden rätt att häva köpet om fraktkostnaden inte accepteras. Surfbutik Skåne har rätt att innehålla leverans eller del därav om betalning inte kommit Surfbutik Skåne tillhanda.

Sekretess och säkerhet

I samband med Kundens registrering och beställning godkänner Kunden att Surfbutik Skåne lagrar och använder Kundens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Kunden. Surfbutik Skåne har även rätt att dokumenterar även all kommunikation som Surfbutik Skåne har med Kunden via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som Kunden förväntar sig av Surfbutik Skåne.

Surfbutik Skåne kommer inte att lämna ut Kundens personuppgifter till tredje part. Enligt Personuppgiftslagen har Kunden rätt att få den information som företaget har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Garanti & Reklamationsrätt
Surfbutik Skåne säljer alla produkter med ett års garanti samt reklamationsrätt, enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabriaktionsfel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

Kundens kvittens/orderbekräftelse/faktura gäller som garantibevis.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot varan. Surfbutik Skåne betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 30 dagar efter att returnerad vara kommit Surfbutik Skåne tll godo. Kunden skall själv betala returfrakten. Kunden skall alltid returnera ångrad vara i orginalförpackning och emballage.

I tillägg till detta har Surfbutik Skåne en ”Prova på i 30 dagar” rätt. Denna innebbär att om kunden har möjlighet att prova varan och ångra köpet inom 30 dagar. Utnyttjar Kunden detta erbjudande får Kunden tillbaka 85% av varans pris. Erbjudandet gäller ej udda beställningsvaror, Surfbutik Skåne informerar Kunden innan köpet blir bindande om varan är en udda beställningsvara. Avdrag görs för eventuella skador eller saknade delar. Kunden står för eventuell returfrakt.

Observera att ej uthämtat paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Vid outlöst paket måste du kontakta oss om du vill ångra köpet. Annars skall Kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket.

Serviceärenden

Vid service- och garantiärenden skall Kunden kontakta Surfbutik Skåne på info@surfbutikskane.se. Ni kan även kontakta vår VD Jonatan Asu direkt på hans mobilnummer: 0703708350. Konstateras fabrikationsfel skall Kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. För det fall en Produkt är felaktig är Surfbutik Skåne AB:s skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument, alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkter av Surfbutik Skåne.

Lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister i anledning av dessa allmänna mellan Surfbutik Skåne och en kund som inte är konsument skall prövas vid Malmö tingsrätt som första och enda instans.